Bas je lepo saznati ponesto novo, ... tako da Hvala.