BB kôd

Explanation

BB kôd je skup komandi (tzv. tagova), zasnovanih na tagovima iz jezika HTML koji ste možda već upoznali. Oni vam omogućuju da formatirate tekst poruka na sličan način kako se to radi u HTML-u, ali im je sintaksa jednostavnija i ne može se desiti da se njihovom upotrebom pokvari izgled ostatka stranice. Da li će se ovi kodovi koristiti odlučuje administrator, i to za svaki forum (sobu) ponaosob, a vi to možete videti u polju „Vaš status” na dnu stranice.

Sledi spisak tagova BB koda koje možete koristiti da formatirate svoje poruke.

Spisak BB kodova

 1. Podebljano / iskošeno / podvučeno
 2. Boja
 3. Veličina
 4. Tip slova
 5. Isticanje
 6. Levo / Desno / Centar
 7. Uvlačenje teksta
 8. Link za e-mail
 9. URL hiperlink
 10. Linkovanje tema
 11. Linkovanje poruka
 12. Jednostavne („bulleted”) liste / Numerisane liste
 13. Slike
 14. Videos
 15. Kod
 16. PHP kod
 17. HTML kod
 18. Citat
 19. Prekid delovanja BB kodova
 20. Prilog
 21. Strikethrough
 22. YouTube
Neispravna upotreba BB koda:
 • [url] www.primer.com [/url] – ne ostavljajte razmake između koda i teksta na koji se kod primenjuje.
 • [email]mojeime@domen.com[email] – tag za završetak koda mora uvek da sadrži kosu crtu ([/email])

Podebljano / iskošeno / podvučeno

Tagovi [b], [i] i [u] omogućuju vam da dobijete podebljan, iskošen i podvučen tekst.

  • [b]vrednost[/b]
  • [i]vrednost[/i]
  • [u]vrednost[/u]
  Upotreba
  • [b]ovaj tekst je podebljan[/b]
  • [i]ovaj tekst je iskošen[/i]
  • [u]ovaj tekst je podvučen[/u]
  Primer upotrebe
  • ovaj tekst je podebljan
  • ovaj tekst je iskošen
  • ovaj tekst je podvučen
  Kako to izgleda

Boja

Tag [color] omogućuje vam da promenite boju teksta.

 • [color=opcija]vrednost[/color]
  Upotreba
 • [color=blue]ovaj tekst je plav[/color]
  Primer upotrebe
 • ovaj tekst je plav
  Kako to izgleda

Veličina

Tag [size] omogućuje vam da menjate veličinu slova u tekstu.

 • [size=opcija]vrednost[/size]
  Upotreba
 • [size=+2]ovaj tekst je za dve veličine veći od normalnog[/size]
  Primer upotrebe
 • ovaj tekst je za dve veličine veći od normalnog
  Kako to izgleda

Tip slova

Tag [font] omogućuje vam da promenite vrstu slova u tekstu.

 • [font=opcija]vrednost[/font]
  Upotreba
 • [font=courier]ovaj tekst je ispisan slovima „Courier”[/font]
  Primer upotrebe
 • ovaj tekst je ispisan slovima „Courier”
  Kako to izgleda

Levo / Desno / Centar

Tagovi [left], [right] i [center] omogućuju vam poravnavanje teksta.

  • [left]vrednost[/left]
  • [center]vrednost[/center]
  • [right]vrednost[/right]
  Upotreba
  • [left]Ovaj tekst je poravnat ulevo[/left]
  • [center]Ovaj tekst je na sredini[/center]
  • [right]Ovaj tekst je poravnat udesno[/right]
  Primer upotrebe
 • Ovaj tekst je poravnat ulevo
  Ovaj tekst je na sredini
  Ovaj tekst je poravnat udesno
  Kako to izgleda

Uvlačenje teksta

Tag [indent] omogućuje vam da uvučete tekst na početku reda.

 • [indent]vrednost[/indent]
  Upotreba
 • [indent]ovaj tekst je uvučen[/indent]
  Primer upotrebe
 • ovaj tekst je uvučen
  Kako to izgleda

Link za e-mail

Tag [email] omogućuje vam da postavite link ka nekoj e-mail adresi. Možete uključiti opcioni parametar da 'imenujete' taj link.

URL hiperlink

Tag [url] omogućuje vam da umetnete link ka drugim sajtovima i fajlovima. Možete uključiti i opcioni parametar da biste 'imenovali' link.

Linkovanje tema

Tag [thread] omogućuje vam umetanje linka na temu sa određenim identifikacionim brojem. Možete uključiti i opcioni parametar da biste 'imenovali' link.

  • [thread]id_teme[/thread]
  • [thread=id_teme]vrednost[/thread]
  Upotreba
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Klikni me![/thread]
  (Napomena: navedeni id_teme/id_poruke samo je primer i verovatno ne vodi do važeće teme/poruke.)
  Primer upotrebe
 • Kako to izgleda

Linkovanje poruka

Tag [post] omogućuje vam umetanje linka na poruku sa određenim identifikacionim brojem. Možete uključiti i opcioni parametar da biste 'imenovali' link.

Jednostavne („bulleted”) liste

Tag [list] omogućuje vam da kreirate jednostavnu ('bulleted') listu, ako se ne navede nikakav parametar. U tekstu je potrebno označiti početak svake stavke liste tagom [*].

 • [list]vrednost[/list]
  Upotreba
 • [list]
  [*]prva stavka u listi
  [*]druga stavka u listi
  [/list]
  Primer upotrebe
  • prva stavka u listi
  • druga stavka u listi
  Kako to izgleda

Numerisane liste

Tag [list], ako se navede i parametar, omogućuje vam nekoliko tipova numerisanih lista u zavisnosti od parametra. Mogući parametri su 1 (za numeraciju arapskim brojevima), A (za abecednu numeraciju velikim slovima), a (za abecednu numeraciju malim slovima), I (za numeraciju velikim rimskim brojevima) ili i (za numeraciju malim rimskim brojevima).

 • [list=opcija]vrednost[/list]
  Upotreba
 • [list=1]
  [*]prva stavka u listi
  [*]druga stavka u listi
  [/list]

  [list=A]
  [*]prva stavka u listi
  [*]druga stavka u listi
  [/list]

  [list=a]
  [*]prva stavka u listi
  [*]druga stavka u listi
  [/list]
  Primer upotrebe
  1. prva stavka u listi
  2. druga stavka u listi
  1. prva stavka u listi
  2. druga stavka u listi
  1. prva stavka u listi
  2. druga stavka u listi
  Kako to izgleda

Slike

Tag [img] omogućuje vam da umetnete slike u svoje poruke. Možete kombinovati ovaj tag sa [url] tagom kako bi slika postala link.

 • [img]vrednost[/img]
  Upotreba
  • [img]http://www.svetsatova.com/forum/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Nije linkovana)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://www.svetsatova.com/forum/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Linkovana)
  Primer upotrebe
  • (Nije linkovana)
  • (Linkovana)
  Kako to izgleda

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]vrednost[/video]
  Upotreba
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Primer upotrebe
  Kako to izgleda

Kod

Tag [code] prebacuje tekst u font fiksne širine (monospace). Tako se čuvaju svi znaci za prored i omogućava potpisivanje i nazubljivanje.

 • [code]vrednost[/code]
  Upotreba
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Primer upotrebe
 • Kod:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Kako to izgleda

PHP kod

Tag [php] ima istu ulogu kao tag [code], ali i ističe sintaksu PHP koda. Mada je napravljen za PHP, on se može koristiti i za isticanje sintakse C-a i sličnih jezika.

 • [php]vrednost[/php]
  Upotreba
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Primer upotrebe
 • PHP kod:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Kako to izgleda

HTML kod

Tag [html] omogućuje vam da istaknete sintaksu HTML koda.

 • [html]vrednost[/html]
  Upotreba
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Primer upotrebe
 • HTML kod:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Kako to izgleda

Citat

Tag [quote] omogućava vam citiranje nečijeg teksta ili delova teksta.

  • [quote]Citat[/quote]
  • [quote=ime korisnika]vrednost[/quote]
  Upotreba
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;287720]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Primer upotrebe
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Citat John Doe kaže:
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Citat John Doe kaže: Pregled poruke
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Kako to izgleda

Isticanje

Tag [highlight] omogućuje vam da istaknete tekst.

 • Upotreba
  [highlight]vrednost[/highlight]
 • Primer upotrebe
  [highlight]ovaj tekst istaknut[/highlight]
 • Kako to izgleda
  ovaj tekst istaknut

Prekid delovanja BB kodova

Tag [noparse] izaziva prekid delovanja BB kodova.

 • [noparse][b]vrednost[/b][/noparse]
  Upotreba
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Primer upotrebe
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Kako to izgleda

Prilog

Tag [attach] omogućuje da se fajl priložen uz poruku prikaže negde unutar teksta poruke, a ne ispod poruke. Mogu da se prikazuju samo prilozi uz poruku u kojoj je upotrebljen ovaj tag, ne i prilozi iz neke druge poruke.

 • [attach]id_priloga[/attach]
  Upotreba
 • [attach]12345[/attach]
  Primer upotrebe
 • Kako to izgleda

Strikethrough

 • [s]vrednost[/s]
  Upotreba
 • [s]proba[/s]
  Primer upotrebe
 • proba
  Kako to izgleda

YouTube

Use the movie code from the YouTube URL in your browser. For example, http://youtube.com/watch?v=JFwCCL0Vh6U

 • [youtube]vrednost[/youtube]
  Upotreba
 • [youtube]JFwCCL0Vh6U[/youtube]
  Primer upotrebe
 • Kako to izgleda