Dobio sam par upita na PM u vezi namještanja vremena i sl. na Elektronici 1, pa evo ukratko.

Iako ima čak pet različitih tipki nije previše komplicirano. Prije svega za one koji znaju ruski...

Prvi ruski digitalni sat LED "Elektronika 1"-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%916-03-cut.jpg

Za sve ostale... Prvi ruski digitalni sat LED "Elektronika 1"-20190329_091023.jpg Prvi ruski digitalni sat LED "Elektronika 1"-20190329_091223.jpg Prvi ruski digitalni sat LED "Elektronika 1"-20190329_091215.jpg

Tipke sam označio brojevima 1 - 5, Tipke 1-4 se nalaze sa desne strane sata, a tipka 5 sa lijeve.

Tipka 1 - služi za prikaz vremena i sekundi - nema funkciju u namještanju vremena/datuma,

Tipka 2 - namještanje MINUTA,

Tipka 3 - namještanje SATA,

Tipka 5 - vraćanje SEKUNDA na nulu,

Držati tipku 4 i potom pritisnuti tipku 2 - namještanje DANA U MJESECU

Držati tipku 4 i potom pritisnuti tipku 3 - namještanje DANA U TJEDNU (redni broj dana u tjednu)

I to je to...