CEO Bvlgare Francesko Trapani je objavio udruživanje sa Gerald Genia i Daniel Roth ca ciljem za boljim zastupanjem na tršištu visoke klase satova gdje bi bvlgari bio zadužen sa svijim znanjem za vanjski dizajn a Genta i Roth za mehanzme

P.S.
globalizacija , kresanje troškova , sve manje nezavisnih malih manufaktura