Kliknite za sliku za veću verziju

Ime:	Uslovi-koriscenja-Portal-Svet-Satova.jpg
Viđeno:	2065
Veličina:	27,6 KB
ID:	77012


USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo da pažljivo pročitate dole navedena pravila i uslove korišćenja ovog sajta. Samim pristupanjem sajtu, korišćenjem materijala koji se na njemu nalazi, vi automatski prihvatate njegove uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta, molimo vas da ga odmah i napustite.

PORTAL SVET SATOVA
Portal Svet Satova je u privatnom vlasništvu. Pristup portalu je slobodan i besplatan. Dostupan je na web adresi www.svetsatova.com. Registracija na portal Svet Satova je obavezna ukoliko želite da imate pristup kompletom objavljenom sadržaju i svim funkcionalnostima portala.

AUTORSKA PRAVA
Copyright © 2008-2014, sva prava zadržana. Imena kompanija i proizvoda na ovom sajtu mogu predstavljati zaštićeno ime ili robnu marku koja je u vlasništvu kompanije i kao takve su i predstavljene.

KORIŠĆENJE INFORMACIJA SAJTA

Vi možete da preuzimate, gledate, kopirate i štampate stranice i grafike koje se nalaze na našim stranicama pod uslovom da: (1) stranice koristite isključivo za ličnu upotrebu, informativne i nekomercijalne svrhe i (2) da sadržaj stranice ne sme biti izmenjen ni na koji način.
Izuzev kada je to posebno naglašeno, ne možete preuzimati, slati, kopirati, štampati, prikazivati, demonstrirati, reprodukovati, oglasiti, prenositi ili distribuirati informacije sa ovog sajta kako bilo kog dela tako i u celosti bez prethodne pismene dozvole portala Svet Satova.

POSETIOCI

Svi komentari, informacije i materijali koji su postavljeni na sajt od strane posetilaca su autorsko delo članova portala i svaki član je odgovoran za sadržaj poruke i informacije koju objavi. Portal Svet satova se odriče svake odgovornosti za sadržaj tih poruka i informacija. Postavljanjem poruke ili autorskog dela na portalu, postajete saglasni da portal Svet Satova bez nadoknade koristi i distribuira vaše delo u neograničenom vremenskom periodu i odričete se mogućnosti njegovog povlačenja ili brisanja bez saglasnosti portala Svet Satova.

Portal Svet satova će u svakoj pojedinoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti i autorskih prava svim licima koji imaju ostvarivati svoj pravni interes ili čije je pravo povređeno, tako što će bez odlaganja:
- na zahtev ukloniti sadržaj (definiciju, fotografiju, poster ili komentar u bilo kom obliku) tako da ne bude javno dostupan, i sačuvati ga u elektronskoj formi za potrebe bilo kog postupka koji bi mogao biti pokrenut, a u svrhu obezbeđenja dokaza, veštačenja i slično;
- nadležnom organu ili oštećenom licu, dostaviti korisničke podatke autora čije delo krši neko od navedenih prava, ili drugih prava, u skladu sa zakonima Republike Srbije.

LINKOVI
Ovaj sajt može sadržati linkove ka sajtovima koji nisu u vlasništvu i pod kontrolom portala Svet Satova, stoga portal Svet Satova nije odgovoran za njihov sadržaj i korišćenje.

GARANCIJE I OBAVEŠTENJA

Informacije, podaci, proizvodi i usluge koji se nalaze na ovom sajtu mogu biti zastareli ili imati nepreciznosti ili slične greške. Izuzev ako je suprotno naglašeno sve informacije, podaci, proizvodi i usluge se koriste takve kakve jesu i bez ikakvih garancija. Ni u kom slučaju portal Svet Satova nije odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posledičnu štetu, ili štete od gubitka profita, prihoda, podataka, nanetu vama ili drugima. Portal Svet Satova zadržava pravo da izmeni ili prepravi bilo koji podatak na portalu u bilo kom trenutku bez ikakvog obaveštenja.