Pffffff... sad vidim da sam omašio forum, a samim tim i prevideo da je ovo sokoćalo već pomenuto.