Više je u pitanju prezentacija nego recenzija, ali je izvrsna, odmah sam ga poželeo