pa da kao što sam ti rekao, ili je zategnut ili je labav ili je ulje u pitanju, pošto sumnjam da im je dugo stajao u rafu

u svakom slulaju mislim da je u pitanju kontrola kvaliteta