Na sledećem linku možete pronaći screensaver-e kompanije Maurice Lacroix.

Pozdrav