IWC Schaffhausen je decembra 2008. godine lansirala veoma zanimljivu marketing kampanju pod nazivom 'Strast za detaljima'.

'International Watch Co. Schaffhausen - Passion for detail'Da li su vama bitni detalji?
Da li obracate paznju na detalje?