Ovaj sat se nalazi na vrhu zgrade Prvog dunavskog parobrodarskog društva, na uglu Kapetan Mišine i Jevremove, na Dorćolu. Zgrada je podignuta 1925. po nacrtu austrijskog arhitekte Aleksandra Popa, i trebalo bi da predstavlja parobrod sa dva dimnjaka, jarbolima i sidorm. Građena u duhu modernizma, sa elementima kasne secesije i českog kubizma, jedna je od najinteresantnijih zgrada u glavnom gradu, a interesantno je i to da je to jedna od prvih zgrada (ako ne i prva) u Beogradu koja je imala lift.
Zgrada je obnovljena pre nekoliko godina, i danas se u njoj, osim stanova, nalazi i Ustanova kulture Parobrod. Koliko sam saznao, ovo je društvo bilo i inicajator restauracije sata na zgradi, a obnovljen sat je svečano pušten u rad nedavno, 17. aprila 2011. u 14h. Nakon više od šest decenija, sat ponovo radi, i to vrlo tačno! Nažalost, o tehničkim detaljima sata ne znam ništa.