Tehničke karakteristike:
Automatski mehanizam MU 9408
Prečnik 44mm
Visina 16mm
SuperLumiNova iluminacija
Safirno staklo sa AR premazom