Ovoga puta, za promenu, jedan review Grand Seiko sata: