Recenzija Citizena koji se povezuje sa I-phonom, po meni nepotrebna funkcija, ali ko me pita