Kupujem bezel za Orient Blue Mako XL, premda sam moj malo izgrebao.