Postoji izravna veza između frekvencije mehanizma i veličine dijelova sekunde koju isti može izmjeriti. Formula je sljedeća: što je frekvencija viša, dijelovi su manji. Shodno tome, kako su frekvencije satnih mehanizama s vremenom rasle, tako su i kronografi postupno mjerili sve manje i manje dijelove sekunde.

Frekvencije mehanizama često se mjere u vibracijama po satu (vps), što je povezano sa oscilacijama kola nemirnice. Gledajući odozgo, kolo nemirnice se njiše s lijeva na desno, a svaki zamah predstavlja jednu vibraciju. Posljedično, svaka vibracija ili otkucaj pomiče kazaljku sekundi naprijed.

Najčešća frekvencija modernih mehanizama je 28,800 vps. Da bismo izračunali koliko je to vibracija po sekundi, taj broj moramo podijeliti sa 3600, koliko je sekundi u satu. Rezultat je osam, što znači da mehanizam ima mogućnost mjeriti vrijeme do 1/8 sekunde. Ipak, važno je imati na umu da se frekvencija mehanizma ne pretvara uvijek izravno u pokret kazaljke sekundi kronografa. To se događa jer proizvođači satova mogu, koristeći prijenosni omjer, mijenjati brzinu kojom se kazaljka sekundi vrti po brojčaniku. Kronograf s mehanizmom frekvencije 28,800 vps može se, stoga, podesiti da na brojčaniku mjeri vrijeme do 1/5 sekunde.

U zadnje vrijeme proizvođači su počeli kronografima udvostručavati određene komponente koje zatim podešavaju da rade na različitim frekvencijama. Kod ovakvih satova zaporni sustav cijelog mehanizma kuca nekakvom normalnom frekvencijom, dok zaporni sustav kronografa radi na mnogo većim frekvencijama koje mu omogućuju da mjeri vrijeme do nekoliko stotinki ili čak tisućinki sekunde. Mana takvih kronografa je što ne mogu mjeriti višesatne događaje jer se njihova glavna opruga prebrzo odmotava. Primjer takvog sata je TAG Heuerov Mikrograph koji mjeri vrijeme do 1/100 sekunde, ali može mjeriti samo događaje u trajanju do 90 minuta.

Ako trebate kronograf koji može mjeriti točno određene intervale kao, na primjer, desetinke sekunde, pri kupnji obratite pažnju i na frekvenciju mehanizma i kretanje kazaljke sekundi kronografa na brojčaniku.


Izvor: watchtime.com