• Terminologija satnog mehanizma (primer ETA 2824-2)

  U želji da se termini automatskih satnih mehanizama unificiraju pripremili smo ovaj grafički prikaz. Putem ovog prikaza se mogu videti delovi rasklopljenog ETA 2824-2 mehanizma i nazivi koje se koriste u časovničarstvu u našoj zemlji.
  Specifikacija mehanizma ETA 2824-2:

  - Automatik
  - Dimenzije - 25,6mm / 4,6mm
  - Broj rubina - 25
  - Frekvencija - 28,800 v/h
  - Rezerva snage - 38h
  - Funkcionalnosti - sati, minuti, centralna sekundara, datum
  - Godina - 1972

  LINK: ETA
  Zahvaljujemo se časovničaru Nebojiši Bojoviću na pomoći oko pojašnjenja termina mehanizma i realizacije ove ideje.
  ivourar1 and DrAgod like this.
  This article was originally published in forum thread: Terminologija satnog mehanizma (primer ETA 2824-2) started by Shmizla View original post