• Ženevski žig – važnost detalja  6. Novembra 1886. godine država i Ženevski kanton uspostavljaju kancelariju koja će se baviti opcionalnom inspekcijom satova proizvedenih u Ženevi. Tako nastaje pojam Ženevski žig koji je i danas veoma cenjen u vrhunskoj časovničarskoj industriji. Zaista mali broj proizvođača, situiranih u Ženevi, može da kruniše svoje satove sa ovim žigom. Ukupan broj proizvođača može se izbrojati prstima jedne ruke, što je zaista garancija ekskluzivnosti.  Do nedavno Ženesvki žig odnosio se samo na mehanizam sata, dok ostalim elementima nije posvećivana pažnja. Prethodne godine došlo je do velikih promena po ovom pitanju. Od 9. novembra 2011. godine Time Lab fondacija, zadužena za dodeljivanje žiga, odlučila je da se Ženevski žig više ne odnosi isključivo na mehanizam, već se dodeljuje kompletnim satovima.

  Nije lako dobiti Ženevski žig. Potrebno je ispuniti niz pravila koja se odnose na vizuelna i na tehnička rešenja. Radi se o dvanaest kriterijuma koji se odnose na mehanizam sata. Koliko je to teško ostvariti pokazuje i podatak da je uloženo približno 40% više rada za izradu mehanizama koji mogu da ponesu Ženevski žig. Kod Ženevskog žiga naglasak je stavljen na posvećenost detaljima i na ručni rad majstora časovničarske branše.


  Sa velikim promenama prethodne godine uvedena su i tri nova kriterijuma. Odnose se na veze između mehanizma i kućišta, zatim na celokupan sat, kao i na permanentnu kontrolu – o kojima će više reči biti kasnije. Komisija koja dodeljuje Ženevski žig potpuno je nezavisna. Broji sedam članova, čiji je posao da detaljno pregledaju sve delove mehanizma, kojih može biti od 100, pa sve do više od 800.  Vacheron Constantin jedan je od nekolicine proizvođača, čiji satovi nose ovaj žig. Još 1909. godine Vacheron Constantin dobio je prvi Ženevski žig za svoj mehanizam. Tokom godina ovaj proizvođač nastojao je da dobije žig sa sve mehanizme, u čemu je nedavno i uspeo. Tako danas svi Vacheron Constantin modeli mogu da se pohvale sa Ženevskim žigom.

  Za ovog proizvođača produktivnost je uvek bila u drugom planu, dok se sva pažnja usmeravala na kvalitet. Zahvaljujući složenom proizvodnom procesu i posvećenosti savršenstvu u svakoj fazi proizvodnje, za Vacheron Constantin modele može se reći da su najbolji predstavnik Ženevskog žiga.


  Za kraj predstavljamo zahteve koji moraju biti ispunjeni, kako bi određeni model dobio Ženevski žig.
  Sastavljanje i podešavanje mehanizma mora biti izvršeno u Ženevskom kantonu. Svaki mehanizam mora biti numerisan.

  Tehnički zahtevi:

  1. Kvalitet komponentni mehanizma mora biti u skladu sa standardima propisanim od strane Time Lab fondacije. Čelični delovi moraju imati polirane ivice i bočne strane, a svi vidljivi elementi moraju biti obrađeni i polirani. Glave šrafova moraju biti ispolirane, ili ukrašene sa kružnim šarama.

  2. Glavni delovi mehanizma moraju imati ležajeve od rubina postavljene u polirane otvore, uključujući pogonski mehanizam i zupčanik ankera. Na mostovima rubini moraju biti izdubljeni i ispolirani do polu-sjaja, a njihova ležišta moraju biti ispolirana do punog sjaja. Rubin na centralnom zupčaniku na glavnoj ploči nije neophodan.

  3. Spirala mora biti učvršćena putem kliznog poklopca sa ravnom glavnom i vratom koji pokriva usadni zavrtanj. Pokretni držači (trupci) usadnog zavrtnja su takođe dozvoljeni.

  4. Jedinstveni ili razdvojeni pokazivači (regulatori) sa sistemom zatezanja (podešavanja) su prihvatljivi, izuzev u ultra-tankim mehanizmima gde ovaj sistem nije obavezan.

  5. Regulišući sistemi sa balansom promenljivog radijusa rotacije se prihvataju pod pretpostavkom da ispunjavaju uslove navedene Članom 3. Paragraf 1.

  6. Zupčanici pogonskog mehanizma moraju imati obrađene ivice sa donje i sa gornje strane, a njihovi žljebovi moraju biti polirani. Kod župčanika tanjih od 0,15 mm, je tolerisana obrada ivice sa samo jedne strane, odnosno sa strane mosta.

  7. Površine i zupci glavastog zupčanika moraju biti polirani.

  8. Zupčanik ankera mora biti lagan. Debljina ne sme prelaziti 0.16 mm za veće prečnike i 0.13 mm za prečnike manje od 18 mm. Lice zupčanika ankera mora biti ispolirano.

  9. Ugao pomeraja poluge mora biti ograničen punim metalnim graničnim zidovima, umesto uporebom čeličnih stubića.

  10. Prihvataju se mehanizmi sa sistemom zaštite od udaraca.

  11. Zaporni i prenosni (krunični) zupčanik moraju imati propisanu odgovarajuću završnu obradu (polirani sa obradjenim ivicama)

  12. Upotreba opruga od žice nije dozvoljena.  Nedavno uvedeni kriterijumi zasnivaju se na tri elementa.


  1. Veze između mehanizma i kućišta

  Svi delovi koji predstavljaju vezu između mehanizma i kućišta sata moraju biti u skladu sa nekoliko rigoroznih kriterijuma. To se odnosi na krunicu, tastere... Ovi elementi moraju funkcionisati precizno, sa lakoćom i bez ikakvih smetnji.


  2. Testiranja na sklopljenom satu

  Vodootpornost – Zavisi od samog proizvođača. Ipak obavezno je testiranje svakog sata u rasponu od 30 ATM do -0,5 ATM, što predstavlja pritisak koji sat trpi prilikom putovanja avionom. Ako određeni model nije otporan na vodu, to mora biti navedeno u sertifikatu.

  Testiranje funkcionalnosti sata – Sve funkcije i komplikacije sata moraju se detaljno testirati. Tako se na primer sat sa komplikacijom večitog kalendara podešava na 26. februar i proverava se da li će indikacija datuma ostati tačna do 1. marta. Kod satova sa hronografom testira se da li sve funkcije hronografa rade dobro (početak i zaustavljanje merenog vremena, funkcija resetovanja...)

  Preciznost – Svaki sat testira se u uslovima normalnog nošenja (koje simulira mašina) tokom sedam dana. Maksimalno dozvoljeno odstupanje za ovaj period iznosi jedan minut. Ako sat poseduje određene komplikacije, one ne smeju uticati na preciznost. Ako sat ima hronograf, hronograf funkcija testira se 24h.

  Rezerva snage – Testira se kako bi se utvrdilo da li su brojke koje proizvođač navodi ostvarljive u realnim uslovima. Sat se ostavlja u položaju sa brojčanikom na gore, a navedena rezerva snage mora biti ostvarena, ili premašena.


  3. Kontrola

  Tim iz Time Lab fondacije vrši redovne kontrole (najmanje jednom mesečno) brendova koji u svojoj ponudi imaju satove sa Ženevskim žigom. Cilj stalne kontrole je da svi proizvedeni satovi budu u skladu sa strogim kriterijumima.


  Wikipedia

  Vacheron Constantin
  Harry and taus like this.
  This article was originally published in forum thread: Ženevski žig – važnost detalja started by krstin View original post