• Važnost kontrole kvaliteta - kako to radi IWC Shaffhausen    Doktor molekularne fizike, Thomas Bregel (na slici) ima veoma važnu ulogu u kompaniji IWC Shaffhausen.Ova kompanija ima oko 700 zaposlenih, ali malo je poznato da gotovo 50 njih - 7% uopšte ne radi na proizvodnji, ili distribuciji satova. Oni su zaduženi isključivo za kontrolu kvaliteta! Njih predvodi gore pomenuti Dr Thomas Bregel, sa jednim jedinim ciljem - svakisat mora biti savršen. Zanimljivo je da Thomas Bregel do sada nije imao nikakve veze sa časovničarskom industrijom. Bavio istraživanjima vezanim za teške metale i različite materijale, da bi se potom prebacio na automobilsku industriju, sve do 2009. godine kada se pridružio kompaniji IWC.    Ovo uopšte nije jednostavan zadatak. Svake godine se pojavljuju novi modeli satova, a pored toga dolazi i do brojnih promena na postojećim modelima. Na hiljade komponenti se ugrađuju u različite modele satova, što zahteva veliki broj procedura kontrole kvaliteta. U IWC-u kontrola kvaliteta se odvija na dva nivoa. Spoljašnja kontrola podrazumeva dobavljače, a unutrašnja se odnosi na same procese u okviru IWC-a. Veoma je važno da dobavljači obezbede savršene komponente. Kako bi se to ostvarilo u praksi, IWC je razvio precizne kriterijume koji se moraju ispuniti. Praćenje smernica omogućava izbegavanje problema, kao i kašnjenja. Standardi postavljeni od strane IWC-a, dobro su prihvaćeni i od strane dobavljača. IWC čak i snabdeva svoje dobavljače sa potrebnom opremom za kontrolu kvaliteta. Interno, postoje slični kriterijumi koji se moraju poštovati. U IWC fabrici u Neuhasenu, gde se proizvode kućišta za satove i delovi mehanizma, postoji čitav tim zaposlenih koji se bavi kontrolom kvaliteta. Njihova inspekcija je ipak poslednji korak u procesu. IWC od svoj zaposlenih zahteva da sami kontrolišu kvalitet delova u svakom stadijumu proizvodnje. Radnici su prvo obučeni po pitanju kontrole kvaliteta, a zatim u svom radnom rasporedu imaju tačno određeno vreme za kontrolu.    Ovakav pristup, korišćen u velikim industrijama (automobilska), sada je prenesen i na IWC Shaffhausen. Može se reći da je IWC lider u časovničarskoj industriji po pitanju implementiranja i sprovođenja kontrole kvaliteta. Iako sprovođenje ovakvog vida kontrole kvaliteta iziskuje troškove, pokazalo se da se to na kraju isplati. Tim kontrole kvaliteta štedi i vreme i novac, što je dobro za sve. Dobro je za dobavljače, sam IWC, kao i za potrošače koji će uvek dobiti proizvod vrhunskog kvaliteta.


    LINK
    This article was originally published in forum thread: Važnost kontrole kvaliteta - kako to radi IWC Shaffhausen started by krstin View original post