Poll Results

Pregled rezultata glasanja: Koji je vaš pol?

Glasova
122.
  • - Muški pol

    114 93,44%
  • - Ženski pol

    8 6,56%