Poll Results

Pregled rezultata glasanja: Koji je vaš pol?

Glasova
120.
  • - Muški pol

    112 93,33%
  • - Ženski pol

    8 6,67%