• Lista baterija - kvarcni satovi

  Ovde možete pronaći spisak baterija prema karakteristikama. Nadamo se da će priloženi podaci biti od koristi vlasnicima kvarcnih satova.
  SKRAĆENICA:
  LD = Low Drain
  HD = High Drain
  MD = Multi Drain  Lista baterija prema veličini  Ø Visina Skraćenica Energizer Energizer MD Maxell Sony Varta
  11,6 5,40 LD 303 357/303 SR44SW SR44SW V303
  HD 357 357/303 SR44W SR44W V357
  MD - 357/303 - - -
  4,20 LD 301 386/301 SR43SW SR43SW V301
  HD 386 386/303 SR43W SR43W V386
  MD - 386/303 - - -
  3,60 LD 344 344/350 SR1136SW - V344
  HD 350 344/350 - - V350
  3,00 LD 390 390/389 SR1130SW SR1130SW V390
  HD 389 390/389 SR1130W SR1130W V389
  MD - 390/389 - - -
  2,10 LD 381 391/381 SR1120SW SR1120SW V381
  HD 391 391/381 SR1120W SR1120W V391
  MD - 391/381 - - -
  9,5 3,60 LD 394 394/380 SR936SW SR936SW V394
  HD 380 394/380 SR936W SR936 -
  MD - 394/380 - - -
  2,70 LD 395 395/399 SR927SW SR927SW V395
  HD 399 395/399 SR927W SR927W V399
  MD - 395/399 - - -
  2,10 LD 371 371/370 SR920SW SR920SW V371
  HD 370 371/370 SR920W SR920W V370
  MD - 371/370 - - -
  1,65 LD 373 373 SR916SW SR916SW V373
  7,9 5,40 LD 309 309 SR754SW SR754SW V309
  HD 393 393 SR754W SR754W V393
  3,60 LD 384 392/384 SR41SW SR41SW V384
  HD 392 392/384 SR41W SR41W V392
  MD - 392/384 - - -
  3,10 LD 329 329 SR731SW SR731SW V329
  2,60 LD 397 397/396 SR726SW SR726SW V397
  HD 396 397/396 SR726W SR726W V396
  MD - 397/396 - - -
  2,10 LD 362 362/361 SR721SW SR721SW V362
  HD 361 362/361 SR721W SR721W V361
  MD - 362/361 - - -
  1,65 LD 315 315 SR716SW SR716SW V315
  1,45 LD 341 341 SR714SW SR714SW V341
  1,30 LD 346 346 SR712SW SR712SW V346
  6,8 2,60 LD 377 377/376 SR626SW SR626SW V377
  HD 376 377/376 SR626W SR626SW -
  MD - 377/376 - - -
  2,15 LD 364 364/363 SR621SW SR621SW V364
  HD 363 364/363 - - -
  MD - 364/363 - - -
  1,65 LD 321 321 SR616SW SR616SW V321
  1,45 LD 339 339 SR614SW SR614SW V339
  1,05 LD 333 333 - - -
  5,8 2,70 LD 319 319 SR527SW SR527SW V319
  2,15 LD 379 379 SR521SW SR521SW V379
  1,65 LD 317 317 SR516SW SR516SW V317
  1,25 LD 335 335 SR512SW SR512SW V335
  4,8 1,65 LD 337 337 SR416SW SR416SW -


  Lista baterija prema tipu  Energizer Energizer MD Maxell Sony Varta
  301 389/301 SR43SW SR43SW V301
  303 357/303 SR44SW SR44SW V303
  309 309 SR754SW SR754SW V309
  315 315 SR716SW SR716SW V315
  317 317 SR516SW SR516SW V317
  319 319 SR527SW SR527SW V319
  321 321 SR616SW SR616SW V321
  329 329 SR731SW SR731SW V329
  333 333 - - -
  335 335 SR512SW SR512SW V335
  337 337 SR416SW SR416SW -
  339 339 SR614SW SR614SW V339
  341 341 SR714SW SR714SW V341
  344 344/350 SRSR1136SW SR1136SW V344
  346 346 SR712SW SR712SW V346
  350 344/350 - - V350
  357 357/303 SR44W SR44W V357
  361 362/361 SR721W SR721W V361
  362 362/361 SR721SW SR721SR V362
  363 364/363 - - -
  364 364/363 SR621SW SR621SW V364
  365 365 SR1116W SR1116W -
  366 366 SR1116SW SR1116SW -
  370 371/370 SR920W SR920W V370
  371 371/370 SR920SW SR920SW V371
  373 373 SR916SW SR916SW V373
  376 377/376 SR626W SR626W -
  377 377/376 SR626SW SR626SW V377
  379 379 SR521SW SR521SW V379
  380 394/380 SR936W SR936W -
  381 391/381 SR1120SW SR1120SW V381
  384 392/384 SR41SW SR41SW V384
  386 386/301 SR43W SR43W V386
  387S 387S - - -
  389 390/389 SR1130W SR1130W V389
  390 390/389 SR1130SW SR1130SW V390
  391 391/381 SR1120W SR1120W V391
  392 392/384 SR41W SR41W V392
  393 393 SR75W SR75W V393
  394 394/380 SR936SW SR936SW V394
  395 395/399 SR927SW SR927SW V395
  396 397/396 SR726W SR726W V396
  397 397/396 SR726SW SR726SW V397
  399 395/399 SR927W SR927W V399

  Izvor: TrustedWatch
  This article was originally published in forum thread: Lista baterija - kvarcni satovi started by Shmizla View original post