• Osnovni delovi satova - grafički prikaz

    Na priloženim slikama su predstavljeni osnovni delovi satova. Satovi su prikazani u pozicijama od napred i sa zadnje strane. Termini su naznačeni na srpskom i engleskom jeziku. Nadamo se da će slike biti korisne početnicima u svetu satova.


    Sat prikazan sa prednje strane:
    Sat prikazan sa zadnje strane:    This article was originally published in forum thread: Osnovni delovi satova - grafički prikaz started by Shmizla View original post