• Panerai "in-house" mehanizmi

  Davne 1860. godine, Giovanni Panerai otvorio je časovničarsku radionicu u Firenci, kao i prvu časovničarsku školu u gradu. Tako je započeta bogata istorija ovog proizvođača, koji je komercijalizovan tek 1993. godine, a 1997. preuzet od strane Richemont grupacije (tadašnji Vendome).  Ipak u ovom tekstu baviću se Panerai „in-house“ mehanizmima. Zbog toga je veoma važno spomenuti 2005. godinu, kada je predstavljen prvi mehanizam u potpunosti razvijen od strane Panerai-a. Radi se o kalibru P.2002, sa ručnim navijanjem, GMT funkcijom i rezervom snage od osam dana. Ovaj mehanizam inspirisan je Angelus mehanizmom ugrađivanim u Panerai satove iz 1940-ih godina.  Danas Panerai sa punim pravom uživa veliku reputaciju, a delom su za to zaslužni i odlični „in-house“ mehanizmi. U trenutnoj ponudi nalazi se osam Panerai mehanizama.

  Počećemo od ručno navijanog kalibra P.999, koji se od ostalih Panerai mehanizama izdvaja zbog svojih manjih dimenzija. Predstavljen je 2010. godine. Njegov prečnik iznosi 27,4 mm, a visina 3,4 mm. Zbog toga je ovaj mehanizam idealno rešenje za modele sa manjim prečnikom i visinom kućišta. Ovaj kalibar sastoji se od 154 komponente, radi na frekvenciji od 3 Hz (21,600 v/č), a u njemu se nalazi 19 rubina. Jedno burence sa glavnom oprugom obezbeđuje rezervu snage od 60 časova. Glucydur balansni točak opremljen je sa zavrtnjima za podešavanje preciznosti, a sistem zaštite od udara je Incabloc. Za fino podešavanje zadužen je regulator u obliku labudovog vrata, kod verzija izrađenih od ružičastog i crvenog zlata. Za ovaj mehanizam karakteristična je pozicija sekundne kazaljke, koja se nalazi na „9h“.


  Kalibar P.999

  Kalibar P.3000 i njegove varijacije predstavljeni su 2011-2012. godine. Radi se o mehanizmu sa ručnim navijanjem, koji kombinuje robustnost, preciznost i dužu rezervu snage. Njegove velike dimenzije (prečnik 37,24 mm i visina 5,3 mm) vuku korene od mehanizama ugrađivanih u istorijske Panerai modele. Ovaj mehanizam prepoznatljiv je po svojoj karakterističnoj konstrukciji – veliki most pozicioniran blisko pored manjeg, prekriva većinu elemenata mehanizma. Za donju ploču pričvršćen je sa većim brojem masivnijih šrafića, kreirajući tako izuzetno rigidnu strukturu. U mehanizmu se nalazi 21 rubin. Dva burenceta sa glavnim oprugama obezbeđuju rezervu snage od tri dana. Glucydur balansni točak je neobično veliki (13,2 mm), sa četiri zavrtnja za podešavanje. Zavrtnji su pozicionirani tako da se preciznost može regulisati bez uklanjanja celog sklopa. Balansni točak oscilira na frekvenciji od 3 Hz, odnosno 21,600 v/č, a karakteriše ga odsustvo regulatora („free-sprung“). Sistem zaštite od udara je Incabloc. Kalibar P.3000 opremljen je sa uređajem za brzo podešavanje vremena, zvezdastim točkićem sa 12 stepena i malom oprugom, što omogućava pomeranje vremena za po jedan čas, bez zaustavljanja minutne i sekundne kazaljke. Radi se o veoma korisnom rešenju za podešavanje vremena prilikom promene vremenskih zona. Kalibar P.3000 i njegove varijacije P.3001 i P.3002 mogu imati komplikacije datuma, ili GMT prikaza vremena. Kalibar P.3001 poseduje indikator rezerve snage, vidljiv kroz providnu poleđinu kućišta. Kalibar P.3002 takođe ima prikaz rezerve snage, na samom brojčaniku. Kalibar P.3000 sastoji se od 160 komponenti, P.3001 od 207 komponenti, a P.3002 od 208 komponenti. Ovaj broj može varirati, u zavisnosti od dodatnih komplikacija.


  Kalibri P.3000, P.3001 i P.3002

  Kalibar P.2002, prvi „in-house“ Panerai mehanizam, predstavljen je 2005. godine. Ime je dobio po 2002. godini, kada je započet projekat razvoja mehanizma, u potpunosti osmišljenog u Nojšatelu. Ovaj ručno navijani mehanizam sastoji se od 247 komponenata i ima 21 rubin. Prečnik mehanizma iznosi približno 31 mm, a visina 6,6 mm. Rezerva snage iznosi čak osam dana, sa linearnim indikatorom na brojčaniku. Ovakva rezerva snage postignuta je zahvaljujući tri burenceta sa serijski povezanim glavnim oprugama, što omogućava isporuku jednake energije i veću preciznost. Mehanizam radi na frekvenciji od 28,800 v/č, što se smatra visokom frekvencijom za sat sa tako velikom rezervom snage. Ovaj mehanizam poseduje i GMT funkciju sa 24-časovnim indikatorom. Takođe je implementirana i funkcionalnost brzog podešavanja lokalnog vremena, kao i resetovanja sekundare (zaustavlja se na poziciji „12h“ prilikom podešavanja vremena). Glucydur balansni točak nema regulator („free-sprung“), a sistem zaštite od udara je KIF Parachoc. Ovaj mehanizam ugrađuje se u Luminor 1950 8 days GMT i Radiomir 8 days modele.


  Kalibar P.2002

  Kalibar P.9000 predstavljen je 2008-2009. godine. U upotrebi je kod Luminor 1950 i Radiomir modela. Dostupan je u tri verzije, P.9000 (197 komponenti), P.9001 (229 komponenti) i P.9002 (237 komponenti). Razlikuju se u komplikacijama, ali je svima zajedničko automatsko navijanje i rezerva snage od tri dana, zahvaljujući dva burenceta sa oprugama. Prečnik iznosi približno 31 mm, a visina 7.9 mm. Mehanizam radi na frekvenciji od 4 Hz (28,800 v/č). Sistem zaštite od udara je Incabloc, tu je i Glucydur balansni točak. Kalibar P.9000 ima 28 rubina, P.9001 ima 29 rubina, kao i P.9002. Kalibar P.9001 poseduje indikator rezerve snage na poleđini, kao i sistem resetovanja sekundare, koji poseduje i kalibar P.9002.


  Kalibri P.9000, P.9001, P.9002

  Kalibar P.2003 je prvi automatski mehanizam razvijen od strane Panerai-a, predstavljen 2007. godine, zajedno sa kalibrima P.2004 i P.2005. Karakteriše ga nesvakidašnaj rezerva snage od čak deset dana. Na brojčaniku je implementiran linearni indikator rezerve snage. Ovaj mehanizam sastoji se od 296 komponenti, a u njemu se nalazi 25 rubina. Prečnik iznosi približno 31 mm, a visina 8 mm. Sistem zaštite od udara je KIF Parachoc. Karakterišu ga osobine ostatka P.2000 serije, („free-sprung“ balansni točak, 28,800 v/č, tri burenceta, GMT komplikacija sa 24-časovnom indikacijom, brzo podešavanje lokalnog vremena, resetovanje sekundne kazaljke), ali se ističe sa sistemom automatskog navijanja i većom rezervom snage.


  Kalibar P.2003

  Kalibar P.2004 je prvi hronograf mehanizam razvijen od strane Panerai-a. Radi se o mehanizmu sa ručnim navijanjem i rezervom snage od osam dana. Hronograf funkcija aktivira se samo sa jednim tasterom, koji u sebi obuhvata funkcije startovanja, zaustavljanja i resetovanja merenja. Ovaj taster nalazi se na poziciji „8h“, iz praktičnih, ali i estetskih razloga. Panerai nije želeo da naruši izgled prepoznatljivog zaštitnika krunice kod Luminor modela, dodavanjem novih tastera. Sekundna kazaljka hrongraf komplikacije je centralna, a 30-minutni pod-brojčanik nalazi se na poziciji „3h“. Za ovaj mehanizam karakteristična je primena „column wheel“ sistema. Ovaj sistem retko se sreće kod savremenih hronografa, jer je skuplji za proizvodnju i održavanje. Ipak, obezbeđuje veću preciznost hronograf funkcije. Ovaj mehanizam takođe ima GMT komplikaciju. Prečnik mehanizma iznosi približno 31 mm, a visina 8,2 mm. Sistem zaštite od udara je KIF Parachoc, a tu je i Glucydur balansni točak. Sastoji se od 321 komponente. Radi na frekvenciji od 28,800 v/č, a u njemu se nalazi 29 rubina.


  Kalibar P.2004

  Kalibar P.2005 predstavlja vrhunac onoga što Panerai može da ponudi. Glavno odličje ovog mehanizma je sofisticirani turbijon, koji smanjuje uticaj zemljine gravitacije na preciznost mehanizma. U kavezu turbijona nalazi se zaprečni sklop sa balansnim točkom, koji se kontinuirano rotiraju. Kod tradicionalnog turbijona izvrši se jedna rotacija kaveza u periodu od jednog minuta, međutim kod ovog kalibra rotacija se odvija za 30 sekundi. Turbijon se ne može videti sa prednje strane sata, ali se zato otkriva kroz providnu poleđinu sata. Pored njega nalazi se i indikator rezerve snage od šest dana. Ovaj mehanizam sastoji se od 239 komponenti, a u njemu se nalazi 31 rubin. Pored Glucydur balansnog točka, tu je i KIF Parachoc sistem zaštite od udara. Radna frekvencija mehanizma je 28,800 v/č. Prečnik mehanizma iznosi približno 37,5 mm, a visina iznosi 9,1 mm.


  Kalibar P.2005

  Kalibar P.2006 je ručno navijani hronograf mehanizam, razvijen na osnovu predstavljenog kalibra P.2004. Većina karakteristika je ista, međutim glavna izmena u odnosu na P.2004 ogleda se u mogućnosti merenja delova sekunde. Zbog toga je dodat još jedan taster, na poziciji „10h“, kojim se kontroliše „split-seconds“ funkcija. Kod ovog kalibra nešto je složeniji i „column-wheel“ sistem, koji se sastoji iz više elemenata – dva centralna i jednog točka za sekundaru. Složena struktura ovog mehanizma iziskuje i upotrebu izuzetno izdržljivih materijala prilikom izrade.


  Kalibar P.2006
  Aleksandar89 and jod like this.
  This article was originally published in forum thread: Panerai "in-house" mehanizmi started by krstin View original post