Your Message

Koji od sledeća tri proizvođača proizvodi satove: Burger King, McDonald's, Swatch ?