Your Message

Koji od sledeća tri proizvođača proizvodi satove: BMW, Omega, Nestle ?