Uuuuu,ovdje se nikako ne slažemo!
Seiko ima dorađeni 8L,a ovaj Lange je skuckan od 400 dijelova!
Nema ovdje Seiko šta da traži - posebno ne za 500k$ !!!