Moj glas Squale, em je najredji, em je Rootbeer najzanimljiviji od ponudjenih...