Sky, sva čast za autorski tekst. Uvek me oduševljavaju tekstovi zasnovani na ličnom iskustvu. Ali bih mogla istaći jedan deo iz teksta koji mi se posebno dopada, a to je poslednji pasus tj....