Isključivo dobro očuvane i u originalnom stanju. Pored Bullheada, Kakumea, Pande u obzir eventualno dolazi i 6139 Pogue.

132671
132672
132673
132674