Karakteristično za kuću Arnold & Son je da svoje modele često ponude u dve verzije. Skupljoj, izrađenoj od dragocenih metala, a potom i čeličnoj. Ni čelična verzija ne može se okarakterisati kao...