Sve isto kao i kod kvarcnog modela što je plus,dok kod modela sa 3 kazaljke postoji razlika u markerima- automatik ima iste markere kao i hrono,a kvarc ne.