Odličan tekst koji opisuje ne samo železničke džepne satove, već daje i mnogo podataka o američkoj časovničarskoj industriji u celini :congrats:

Hvala i Petru na korisnim dopunama i slikama :beer: