Naravno da su ženski.
Nego...limitirana serija na 15 000 komada!!! :banghead: