41118

Kad je reč o kriterijumu za izbor pilotskog sata, najvažniji su dobra čitljivost i funkcionalnost.
Cartier Santos u to vreme nije posedovao ništa od toga, samo je bio "originalan".
Vlasnik...