Kod njih je sve umjetničko djelo i nemaju ništa za normalnu raju!
Ovako nešto i kada bih dobio - ne bih znao šta bih sa njim!