Sport, trke i adrenalin su često povezani sa satovima. Takva je situacija i ove godine kada govorimo o časovničarskoj manufakturi Zenith koja je kreirala novi model časovnika El Primero Chronomaster...