I nije toliko napadan. Da nema ovih dijamanata na pušeru,mogao bi proći kao običan model.