Atlantic jedina Švajcarska kompanija zastupljena iza gvozdene zavese proslavlja 125 godina postojanja. Jedino što znam o ovoj firmi je da si za Worldmaster u Rumuniji osamdesetih godina prošlog veka...