Dobar,baš dobar.
Germansko srebro je izgleda postalo nekakav standard kao materijal za izradu mehanizama.