Kanpai Dragon san! Credor je samo još jedna reinkarnacija Bude. Sveti sat!