Vrlo interesantan sat. Možemo samo zamisliti brojne izazove pred kojima su se našli konstruktori kućišta.

Hvala za trud i izdvojeno vreme.

PS- Rešenje sa kudeljom je interesantno.