Da, ova kompanija je definitivno jedinstvena pojava, meni su sjajni iako za sada nedostižni.